Ilmanvaihtokanavien puhdistukset

040 576 3749

254 x175 Mainos IV.jpg

Miksi ilmanvaihtokanavat tulee puhdistaa?

IV-kanaviin jää ajan kuluessa runsaasti pölyä ja epäpuhtauksia, jotka heikentävät ilmanvaihdon toimivuutta. Seurauksena on sisäilman laadun heikkeneminen. Lisäksi likaiset ilmanvaihtokanavat ovat merkittävä paloturvallisuusriski.

Puhdistuksen hyödyt:

  • Kiinteistössä on puhtaampi ja terveellisempi sisäilma
  • Talon rakenteet pysyvät terveisinä
  • Energian kulutus on pienempi
  • Kiinteistön paloturvallisuus paranee
  • Ilmanvaihtolaitteiden käyttöikä pitenee

Suositeltu ilmanvaihtokanavien puhdistusväli:

Suositeltu ilmanvaihtokanavien puhdistusväliin vaikuttavat ensisijaisesti käytössä oleva IV-järjestelmä sekä asuinalue.

Koneelliset ilmanvaihtojärjestelmät tulisi suositusten mukaan puhdistaa noin 5-8 vuoden välein.

Painovoimaisissa ja huippuimurilla toimivat kohteet puhdistetaan yleensä noin 5-10 vuoden välein.

 

Sisäministeriön asetus ilmanvaihtokanavien- ja laitteistojen puhdistuksesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010802 

 

Miten ilmanvaihtokanavat puhdistetaan?

 

Ilmanvaihto huippuimurilla:

Katolla tai konehuoneessa oleva ilmanvaihtokone asetetaan täysille. Mikäli teho on riittämätön, tulpataan kanavistoa tai asennetaan oma alipaineistaja kanavistoon.

Kanavat harjataan venttiiliaukoista 3-8 metrin porakonevaijeriharjoilla läpi jolloin pöly irtoaa kanavan pinnoista ja ohjautuu paineistuksen kautta ulos.

Ilmanvaihtoventtiilit pestään ja niiden toiminta tarkistetaan.

IV-kone puhdistetaan ja samalla tarkistetaan puhaltimen mahdolliset laakeriviat.

Ilmamäärät mitataan ja venttiilit säädetään tiloihin sopiviin arvoihin.

Puhdistuksesta laaditaan mittapöytäkirja ja raportti.

Poistoilmanvaihto huippuimurilla.jpg

https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanvaihto/ilmanvaihtojarjestelmat  

 

Tulo/Poistokone eli ns. lämmöntalteenottokone:

Ilmanvaihtokoneeseen tai raitisilmakanavaan asennetaan alipaineistaja.

Kanavat harjataan venttiiliaukoista 3-8 metrin porakonevaijeriharjoilla läpi jolloin pöly irtoaa kanavan pinnoista ja ohjautuu paineistuksen kautta ulos.

Ilmanvaihtoventtiilit pestään ja niiden toiminta tarkistetaan.

IV-kone, puhaltimet sekä muut osat puhdistetaan ja niiden toiminnot tarkistetaan.

Ilmamäärät mitataan ja venttiilit säädetään tiloihin sopiviin arvoihin.

Puhdistuksesta laaditaan mittapöytäkirja ja raportti.

Koneellinen tulo-ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.jpg

https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanvaihto/ilmanvaihtojarjestelmat 

 

Painovoimainen ilmanvaihto:

Kanavaan asennetaan paineistus joko tehokkaalla imurilla tai alipaineistajalla. Kanavat harjataan venttiiliaukoista 3-8 metrin porakonevaijeriharjoilla läpi jolloin pöly irtoaa kanavan pinnoista. Hormien pohjat imuroidaan tarvittaessa.

Ilmanvaihtoventtiilit tai ritilät pestään ja niiden toiminta tarkistetaan.

Puhdistuksesta laaditaan raportti.

Painovoimainen Ilmanvaihto.jpg

https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma/ilmanvaihto/ilmanvaihtojarjestelmat 

 

Hengitysliiton opas sisäilmasta:

Opas sisäilmasta.pdf