Nuohous lisää paloturvallisuutta


Tulisijojen ja savuhormien säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta.  Rakennuksen omistajalla on pelastuslain mukaan velvollisuus huolehtia nuohouksesta määrävälein. Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijat on nuohottava kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnossa kolmen vuoden välein

Nuohouksen voi suorittaa vain ammattitaitoinen nuohooja, jolla on nuohoojan ammattitutkinto tai nuohoojamestarin tutkinto.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa Suomea on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on luovuttu ja nuohouspalveluita voi tarjota vapaasti muun muassa Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla.


Nuohousta koskevaa uudistusta valmistellaan parhaillaan sisäministeriössä. Tavoitteena on nykyistä joustavampi järjestelmä.